A Fruitmarketing Kft. az elmúlt évek során aktív segítője volt a TÉSZ-ek promóciós és kommunikációs fellépéseinek, válságmegelőzési- és kezelési programjainak. Az elkövetkező években még fontosabb szereplője kívánunk lenni a napjaink globalizációs folyamataiban bekövetkező „outsourcing” folyamatoknak. Hisszük, hogy rugalmasságunk, szakmai tudásunk, tapasztalatunk alkalmassá tesz minket a TÉSZ-ek igényeinek mind magasabb szintű kiszolgálására.

A Fruitmarketing Kft programjában részt vevő TÉSZ-ek, hasonlóan a magyar TÉSZ-ek nagy részéhez, önállóan csak mérsékelt eredménnyel tudnának a magas költségek miatt kiegészítő promóciós és kommunikációs intézkedéseket végezni. Közös fellépésünk lehetővé teszi a költséghatékony, országos megvalósítást, valamint tevékenységünk széles körű megismertetését.

Együtt, a FruitVeb országos promóciót is támogatva, Facebook valamint médiakampányokkal kiegészítve, gerillamarketing megoldásokkal fellépve valósítjuk meg marketingtervünket. 

2016-ben a Fruitmarketing Kft mind a belföldi, mind a külföldi rendezvények során, egész évben gyűjti, rendszerezi és kiértékeli az aktuális piaci trendeket.

Cégünk a 2016-ös évben fő céljaiként a következőket tűzte ki: 

- a programban részt vevő TÉSZ-ek számának bővítése,

- a folyamatok egységesítése,

- a kiegészítő promóciós és kommunikációs fellépések számának növelése,

- országos marketingakciók létrehozása,

- a magyar termékek iránti érdeklődés növelése,

- fogyasztásbővülés,

- átfogó piaci ismeretek megszerzése,

- a következő évek stratégiáját megalapozó beszámoló készítése.